Közösségünk 2010-ben alakult Kisberényben. Célunk az önfenntartás és egy mintaadó közösség létrehozása. Célunk továbbá, hogy valós értékeket hozzunk létre egy egységes szellemi térben.

Felhívás!

Keresünk a Kárpát-medencében olyan magyar ajkú, önfenntartó közösségeket, amelyek céljai hasonlók a miénkkel, együttműködnének hasonló gondolkodású emberekkel. Segítünk továbbá kezdeti szakaszban lévő közösségeknek, akik tervezik, de még nem tudják, hogyan fogjanak hozzá, hogyan induljanak el, illetve akik már működnek, de különböző problémák, akadályok miatt nem tudnak fejlődni, partnerek lennének más csoportokkal, pl. cserekereskedelem, tapasztalatcsere, termékvásárlás, stb.

A Közösségek Közösségben blog/online tér azért jött létre, hogy az ilyen irányú kezdeményezéseket egységbe hozza, gyors információ áramlást biztosítson, segítsük egymást.

Személyesen keresünk fel minden közösséget, amelyek hasonló értékrenddel, életszemlélettel rendelkeznek. Ehhez kérjük, írják meg, hogy mik a terveik, mit hoztak már létre, hova akarnak eljutni, mi a célja az együttlétüknek.

 

A mi értékrendünk

Kölcsönös együttműködés a közös cél érdekében, mely túlmutat az egyénen, az önös érdekeken. Fontos, hogy minden tagja a közösségnek ugyanazt a célt akarja, és lehetőleg ugyanannyi energiát fektessen bele mindenki. Ehhez nagyfokú rugalmasság szükséges, szemléletváltás és az alapvető értékrendek egyértelművé tétele. A közös szándék motiválja a közösséget, a közös célkitűzések, tervek egy irányba haladnak. Ha nem így alakul, akkor meg kell vitatni, és ha egyet nem értés alakul ki és nincs megoldás, akkor a közösségből emberek válnak ki. Mindig a tagadás, meg nem értés okozza a feszültséget, és ez okozza a bomlást. A feladatok kiosztásánál célszerű az egyéni képességek, lehetőségek szempontjait figyelembe venni. Ki miben jó, mihez van tehetsége, miben akar a közösség számára hasznos lenni. Az egyén a bevállalt dolgokért felelősséggel tartozik. Más közösségekkel a kereskedelem a tisztes hasznon, a cserekereskedelem a felek kölcsönös megegyezésén alapul. A befektetett munka határozza meg a megtermelt javak értékét, nem pedig a piaci viszonyok.

 

Az élet 5 alappillére:

önvédelem

önfenntartás

információ

értékcsere

oktatás

 

Valódi közösség

A valódi közösség kialakítása szándék alapú és kihívásokkal teli. A csoporttá fejlődés folyamata megkívánja, hogy az egyén feladja a tanult védekezési és szokásos viselkedési formáit. A fokozott felelősség- és kockázatvállalás nyomán a csoport egy „biztonságos hellyé válik” a tagok számára, ami egy olyan környezetet biztosít, amelyik elfogadó, az emberi sokszínűséget értékelő, a személyes fejlődést, önismeretet tápláló.

 

A közösségépítés szakaszai:

1, Formálódás /közös értékrend kijelölése/

2, Káosz /különbözőségek kiütköznek, önfontosság megjelenése, klikkesedés stb./

3, Többségi hatás /azok a hangadók, akik tényleg akarják, hogy megvalósuljon a cél/

4, Rendeződés /normalizálódik a helyzet/

5, Valódi közösség /működik, a cél megvalósult/